Gullskoen

Gullskoen Runefont


English version

Runefont for Mac og PC


Fonten Gullskoen inneheld hovudformene og enkelte variantar av langkvistrunene, kortkvistrunene, dei stavlause runene og dei nordiske mellomalderrunene (inkl. gutniske, islandske og grønlandske teikn). Hovudtyngda ligg på norske runer. I alt er det om lag 150 teikn i fonten. Gullskoen er frivare, dvs. at han blir distribuert kostnadsfritt, medan opphavsretten ligg hos utviklaren, Odd Einar Haugen (Universitetet i Bergen, Nordisk institutt, Sydnesplassen 7, N-5007 Bergen).

Hovudformer av langkvistrunene:
Langkvistrunene

Hovudformer av kortkvistrunene:
Kortkvistrunene

Hovudformer av dei stavlause runene:
Stavlause runer

Hovudformer av mellomalderrunene:
mellomalderruner

Hovudformer av gutniske runer:
gutniske runer

Fonten er utvikla både for Macintosh og PC (Windows); på begge plattformene både i PostScript og TrueType.


Oppretta 07.08.1996. Seinast oppdatert 25.08.2000.